porady prawne w zakresie prawa rodzinnego
  • Categories:

Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w aspekcie spraw, które są bezpośrednio związane z naszym codziennym życiem rodzinnym, a więc dotyczą relacji między małżonkami, relacji między rodzicami a dziećmi, a także dalszymi członkami naszych rodzin.

Kancelaria współpracowała przy sprawach dotyczących między innymi:

  • rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód,
  • podziału majątku,
  • zagrożenia karą za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem,
  • ograniczenia kontaktów z dzieckiem,
  • ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  • wywiezienia dziecka za granicę kraju bez zgody drugiego rodzica,
  • stwierdzenia nabycia spadku w tym na podstawie testamentu ustnego,
  • ubezwłasnowolnienia.