adwokat Wrocław
  • Categories:

Prawo nieruchomości

 

Oferta Kancelarii obejmuje pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości, obejmującego zagadnienia dotyczące nabywania, zbywania i korzystania z nieruchomości, aspektów prawnych procesu inwestycyjnego (prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne), ochrony prawa własności, a także obsługę prawną Wspólnot mieszkaniowych. Celem świadczenia obsługi prawnej na jak najwyższym poziomie Kancelaria współpracuje na stałe z rzeczoznawcą z zakresu budownictwa.

Kancelaria współpracowała przy sprawach dotyczących między innymi:

  • rozliczeń z tytułu umów najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości,
  • eksmisji,
  • ustanowienia służebności drogi koniecznej,
  • uzgodnienia Księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

 

prawnik Wrocław