Prawo administracyjne – Prawo Inwestycji Budowlanych

porady prawne Wrocław
  • Categories:

Prawo administracyjne – Prawo Inwestycji Budowlanych

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych prowadzonych w zakresie różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności: prawa budowlanego, prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa o gospodarce nieruchomościami i świadczeń społecznych.

Kancelaria stale współpracuje w sprawach dotyczących:

  • postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji i wznowienia postępowania,
  • postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • zaskarżania decyzji, postanowień oraz aktów prawa miejscowego w tym miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
  • postępowań z zakresu prawa budowlanego, w tym spraw dotyczących procedury legalizacyjnej i naprawczej, reprezentacji w procesie inwestycyjnym (decyzje o pozwoleniu na budowę, o ustaleniu warunków zabudowy, o pozwoleniu na użytkowanie, decyzje środowiskowe, decyzje wodnoprawne),
  • sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa budowlanego.

 

porady prawne Wrocław