• Categories:

Prawo Budowlane

Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji osób fizycznych i podmiotów prawnych w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych mających swoją podstawę prawną w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach powiązanych z procesem inwestycyjnym. W zakresie swoich usług Kancelaria oferuje między innymi:

  1. prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania decyzji zawierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę;
  2. reprezentację w postępowaniach w sprawach procedury naprawczej i legalizacyjnej;
  3. doradztwo prawne w zakresie intepretacji przepisów prawa z zakresu procesu inwestycyjnego;
  4. prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w sprawach dotyczących wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych;
  5. doradztwo prawne w zakresie przepisach związanych z procestem inwestycyjnym w tym: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo obrotu nieruchomościami. s

adwokat Wrocław