Pomoc prawna w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym i spadkowym

Prawnik Wrocław :-: Porady prawne Wrocław - Adwokat Joanna Skupiewska > Law Service > Dziedziny Prawa > Pomoc prawna w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym i spadkowym
prawnik Wrocław
 • Categories:

Prawo rodzinne i spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w aspekcie spraw, które są bezpośrednio związane z naszym codziennym życiem rodzinnym, a więc dotyczą relacji między małżonkami, relacji między rodzicami a dziećmi, a także dalszymi członkami naszych rodzin.

Kancelaria współpracowała przy sprawach dotyczących między innymi:

 • rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód,
 • podziału majątku,
 • zagrożenia karą za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenia kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • wywiezienia dziecka za granicę kraju bez zgody drugiego rodzica,
 • stwierdzenia nabycia spadku w tym na podstawie testamentu ustnego,
 • ubezwłasnowolnienia.

Prawo karne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko pojętej problematyki prawa karnego, w tym przede wszystkim pomoc w ramach obrony podejrzanego, oskarżonego i obwinionego na wszystkich etapach postępowania karnego, karnego skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto, Kancelaria oferuje pomoc prawną po stronie pokrzywdzonego zarówno przy sporządzaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jak i na dalszym etapie postępowania.

Kancelaria współpracowała przy sprawach dotyczących między innymi:

 • obrony podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • zmiany i uchylenia środków zapobiegawczych,
 • odroczenia i zarządzenia wykonania kary,
 • obrony podejrzanego w postępowaniu karnym przed I i II instancją.