adwokat Wrocław - prawo karne
  • Categories:

Prawo karne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko pojętej problematyki prawa karnego, w tym przede wszystkim pomoc w ramach obrony podejrzanego, oskarżonego i obwinionego na wszystkich etapach postępowania karnego, karnego skarbowego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto, Kancelaria oferuje pomoc prawną po stronie pokrzywdzonego zarówno przy sporządzaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa jak i na dalszym etapie postępowania.

Kancelaria współpracowała przy sprawach dotyczących między innymi:

  • obrony podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • zmiany i uchylenia środków zapobiegawczych,
  • odroczenia i zarządzenia wykonania kary,
  • obrony podejrzanego w postępowaniu karnym przed I i II instancją.