porady prawne Wrocław
  • Categories:

Prawo pracy

Oferta Kancelarii dotycząca pomocy prawnej z zakresu Prawa pracy dotyczy obsługi prawnej pracowników, w tym roszczeń przysługujących pracownikom względem pracodawcy jak i organów rentowych, a także szeroko rozumianej obsługi prawnej pracodawcy, w tym pomocy prawnej w postępowaniu w ramach kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Kancelaria współpracowała przy sprawach dotyczących między innymi:

  • sprostowania świadectwa pracy,
  • roszczenia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • nieuprawnionego zwolnienia pracownika,
  • przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę,
  • zwolnień pracowniczych w trybie dyscyplinarnym,
  • społecznych Inspektorów Pracy,
  • kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.