• Categories:

Prawo ochrony zabytków

Oferta Kancelarii dotycząca pomocy prawnej z zakresu ochrony zabytków obejmuje:

  1. prowadzenie postępowań w zakresie uzyskania ochrony prawnej dla zabytku;
  2. prowadzenie postępowań w zakresie procesu inwestycyjnego przy zabytku;
  3. reprezentację prawną w zakresie postępowań związamych z zabytkiem;
  4. doradztwo prawne w zakresie ochrony zabytków;
  5. reprezentację prawną w postępowaniu dotyczącym zwolenienia zabytku spod ochrony prawnej;
  6. pomoc w zakresie ekspertyz technicznych przy zabytkach.