Prawo zobowiązań i prawo handlowe

prawnik Wrocław
  • Categories:

Prawo zobowiązań i prawo handlowe

W zakresie doradztwa z obszaru prawa umów i prawa handlowego Kancelaria oferuje pomoc dotyczącą obsługi prawnej spółek, w tym rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzanie aktów uchwał i protokołów zgromadzeń spółek kapitałowych, tworzenie i opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń, egzekucji wierzytelności.

Kancelaria współpracowała przy sprawach dotyczących między innymi:

  • dochodzenia roszczeń w postępowaniach upominawczych,
  • dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi,
  • egzekucji roszczeń,
  • powództw przeciw egzekucyjnych,
  • postępowaniach odszkodowawczych,
  • umów zawartych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

adwokat Wrocław