prawnik Wrocław

Adw. Maciej Siedlecki

W pracy zawodowej skupia się na zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności na kwestiach związanych z prawem IT, prawem pracy oraz na konstruowaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych ze szczególnym uwzględnieniem klauzul umownych w tym, np.: umów B2B, kar umownych, klauzul o zaufaniu poufności i zakazie konkurencji. Interesuje się prawem autorskim, prawem nowych technologii. Posługuje się biegle językiem angielskim