Mgr inż. Jacek Miller

Architekt, biegły sądowy z zakresu budownictwa, wpisany na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Zakres powołania na biegłego sądowego: sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie projektów budowlanych; opiniowanie i weryfikowanie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie w zakresie ustawy Prawo budowlane.