Wstrzymanie wykonania decyzji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wstrzymanie wykonania decyzji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W sytuacji, gdy wniesiemy odwołanie od takiej decyzji i organ II instancji utrzyma decyzję organu I instancji w mocy, aby nie dopuścić do rozbiórki obiektu pozostaje nam konieczność wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Konieczne jest w takim przypadku, zawarcie w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania […]

Read More