Zaskarżanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bez wezwania do usunięcia prawa?

Ustawą z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw doszło do dużej nowelizacji przepisów związanych z postępowaniem administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Co istotne, nowelizacja ta przyniosła także ważną zmianę dotyczącą kwestii związanych z zaskarżaniem uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory, niezbędnym warunkiem zaskarżenia planu było wezwanie […]

Read More

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!

Read More