Polski Ład a Prawo Budowlane

Dom bez pozwolenia? Wraz z początkiem 2022 r. wprowadzono Polski Ład, który jak wskazuje jeden z popularnych portali internetowych stanowi program rządowy, którego celem jest wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID. W ramach Polskiego Ładu wprowadzono także rozwiązania w ustawie Prawo Budowlane, które dotyczą możliwości budowy domów jednorodzinnych w zasadzie na własną rękę, tj. tak […]

Read More

Wstrzymanie wykonania decyzji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wstrzymanie wykonania decyzji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W sytuacji, gdy wniesiemy odwołanie od takiej decyzji i organ II instancji utrzyma decyzję organu I instancji w mocy, aby nie dopuścić do rozbiórki obiektu pozostaje nam konieczność wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Konieczne jest w takim przypadku, zawarcie w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania […]

Read More

Niewykonywanie ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem

Na podstawie przepisów obowiązującego prawa, Sąd może ingerować w stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi. Każdorazowa ingerencja powinna odbywać się z uwzględnieniem dobra dziecka, które stanowi w takich przypadkach najwyższą wartość i które powinno mieć nadrzędną rolę przy wydawaniu jakichkolwiek rozstrzygnięć przez Sąd. Uprawnienie Sądu do ingerencji w relacje rodzic – dziecko może wynikać zarówno z […]

Read More