Tag: sądyadministracyjne

Wstrzymanie wykonania decyzji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wstrzymanie wykonania decyzji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W sytuacji, gdy wniesiemy odwołanie od takiej decyzji i organ II instancji utrzyma decyzję organu I instancji w mocy, aby nie dopuścić do rozbiórki obiektu pozostaje nam konieczność wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Konieczne jest w takim przypadku, zawarcie w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania […]

Read More
prawnik Wrocław

Pozostawienie awizo a skuteczność doręczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym – odmiennie niż w postępowaniu cywilnym!

Przyczynkiem do powstania tego postu, było orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o sygn. akt I OSK 3297/14 z dnia 15.01.2015 r., w którym NSA zwrócił uwagę na pewną odmienność pomiędzy postępowaniem cywilnym a sądowoadministracyjnym. Odmienność ta może mieć bardzo duże znaczenie, dla skuteczności wniesienia skargi kasacyjnej do NSA, dlatego warto zwrócić na nią uwagę, szczególnie […]

Read More